Mediul de afaceri de astăzi a devenit foarte competitiv făcând astfel ca angajații înalt calificați să devină un factor major de diferențiere pentru majoritatea organizațiilor contemporane. Organizațiile se bazează pe expertiza angajaților lor pentru a concura în mod favorabil în vederea obținerii unui avantaj competitiv în fața concurenţei.

Un management defectuos poate avea un impact devastator asupra unei afaceri, reducând productivitatea și implicarea personalului și crescând dramatic fluctuația de personal.

Fluctuația de personal are un impact negativ în organizații. Impune costuri pentru a înlocui angajații care părăsesc organizația. Pe lângă costurile aferente înlocuirii angajaților, poate afecta și reputația organizației făcând-o neatractivă pentru potențiali candidați.

În plus, organizațiile pot pierde angajați cu potențial ridicat, mai ales atunci când li se limitează posibilitatea de promovare.

Specialiștii în HR spun că pentru companii a fost tot mai greu să găsească oameni calificaţi, motivaţi şi loiali. Pentru angajatori, asta a însemnat că le-a fost greu să atragă oameni de valoare, că au fost nevoiţi să pluseze mult la salarii şi că au avut dificultăţi în păstrarea angajaţilor existenţi.

În acest mediu extrem de competitiv, managementul defectuos poate afecta semnificativ performanța unei organizații.

Care sunt efectele unui management defectuos?

Managementul defectuos poate îmbrăca mai multe forme: de la comunicarea deficitară și relaționarea slabă a echipei, la planificare și priorități neclare din partea unui manager slab, nerespectarea angajamentelor și performanță slabă. Managementul defectuos poate afecta și starea de spirit la locul de muncă, ceea ce duce la scăderea încrederii și a calității relațiilor dintre angajați. Un manager slab pregătit ar putea să nu reușească să se concentreze pe dezvoltarea oamenilor și să nu le ofere oportunitatea de a crește și de a-și atinge potențialul. Dacă nu au încredere în managerul lor, nivelul de loialitate va fi compromis.

Managementul defectuos afectează și partea operațională a afacerii, în sensul că nu se gestionează corespunzător structura costurilor și nu se ating indicatorii cheie de performanță. Un manager slab ar putea să nu gestioneze riscurile în mod eficient sau să nu asigure securitatea afacerii, ceea ce poate fi foarte costisitor pentru o organizație. Este greu să prefigurezi o cifră a costului unei gestionări proaste – dar cei mai mulți vor fi de acord că se poate ajunge la cifre destul de mari.

Angajarea și perfecționarea abilităților unui manager bun te poate ajuta în lupta împotriva managementului defectuos.

Care sunt calităţile unui manager bun?

  • Integritatea: pentru ca oameni să-l respecte şi să aibă încredere în judecata lui;
  • O bună capacitate de comunicare, necesară pentru a se putea face bine înţeles atunci când își transmite intenţiile;
  • Flexibilitate: pentru a-și adapta strategia de acţiune în funcţie de resurse, rezistenţă la schimbare;
  • Empatie: pentru a înţelege nevoile echipei sale.

Managerii de succes au viziune de ansamblu pentru toate acţiunile viitoare. În perioade de criză echipele au nevoie de comportamente și mentalități care să le ajute să privească înainte.

Managerii de succes sunt elevi perseverenţi, iar procesul de învăţare nu ia niciodată sfârşit. El este rezultatul disciplinei şi al unei comportament orientat spre dezvoltare profesională continuă. Despre managerii de succes se spune adesea că au putere de decizie. Deciziile bune duc la alocarea adecvată a resurselor.

Managementul se poate învața prin teorie și practică managerială.

Postul de manager este unul de responsabilitate și necesită o serie de cunoștințe și abilități. Din păcate, programele formale nu includ instruire privind posturile de conducere şi majoritatea managerilor nu au vreo formare în acest sens. Nu există doi manageri care să efectueze aceiaşi activitate, în exact acelaşi mod. Diferenţele dintre ei sunt măsura specializării. Cu cât specializarea este mai temeinică, cu atât şansa de succes într-un post de conducere este mai mare.

Lipsa managerilor buni a devenit o problemă de îngrijorare crescândă în ultima vreme.

Organizațiile au o responsabilitate reală de a-și învăța oamenii la toate nivelurile despre elementele fundamentale ale conducerii unei afaceri și despre acele abilități de bază privind responsabilitatea unei echipe de oameni care sunt la rândul lor responsabili pentru realizarea unor sarcini și obținerea unor rezultate. Cu cât vor începe mai devreme să investească în formarea oamenilor lor, cu atât mai mult vor evita problemele pe termen lung.

Dacă majoritatea companiilor pun accent pe atragerea de talente, în contextul actual este nevoie poate mai mult decât oricând să se pună accent şi pe dezvoltarea şi retenţia angajaţilor.

Îmbunătăţirea competenţelor este deosebit de importantă azi, deoarece tehnologia, continuă să schimbe modul în care muncim. Când oamenii îşi îmbunătăţesc abilităţile, ei dobândesc noi abilităţi şi competenţe, pe măsură ce cerinţele de afaceri continuă să evolueze.

Productivitatea cunoştinţelor va fi factorul determinant în poziţia competitivă de manager.

În lipsa unor strategii şi politici eficiente de personal, se pot înregistra costuri mari.

Mult succes! Să-ți fie de folos! Urmărește și celelalte articole de la noi!

Imaginile sunt preluate. Sursa foto: internet